Coreixample

Coreixample
Notícies

Avui s'inicia el termini d'inscripció per accedir als ajuts extraordinaris per als autònoms

1 de desembre de 2020

A partir del 30 de novembre i fins al 7 de desembre ja et pots inscriure al Registre de persones treballadores autònomes afectades per la COVID-19 per facilitar-te l'accés i simplificar-te el procediment per accedir-hi a futures convocatòries d'ajuts extraordinaris . La inscripció és un tràmit obligatori per optar-hi. 

Un cop inscrit, se't considerarà sol·licitant d'ajuts d'aquests tipus sempre que compleixis els requisits de les convocatòries.

L'ordre d'arribada de la sol·licitud d'inscripció no atorga preferència. Per tant, les sol·licituds es poden presentar durant tot el termini que dura la possibilitat de registrar-se.

Dels requisits per accedir-hi, ens destaquem els següents:

  • Estar en situació d'alta al RETA o a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA de manera ininterrompuda, abans de l'1 d'octubre de 2020.
  • El rendiment net de l'activitat dels tres primers trimestres de 2020 no ha de superar l'import de 13.125 euros.
  • No es poden inscriure  les persones treballadores autònomes col·laboradores.
  • Per poder demanar la prestació és necessari tenir un certificat digital o l’idCAT Mòbil. Seria d’ajuda que prèviament us donéssiu d’alta de l’IdCATMòbil.

Què guanyes amb aquest nou procediment

Es simplifica la concessió de subvencions per part de l’administració i posa en marxa un procediment excepcional per quan es produeixin dues casuístiques concretes:

  • que es tracti d’ajuts extraordinaris que cal afrontar davant de situacions d’emergència i
  • que el nombre potencial de beneficiaris sigui molt elevat.

La finalitat d’aquesta mesura és donar eines a l’administració perquè pugui respondre a la necessitat d’ajudes extraordinàries de la població, amb rapidesa, agilitat i amb totes les garanties jurídiques, i, a la vegada, permetre que l’administrat hagi de complir els menors tràmits possibles.

Així, la simple inscripció al registre ja tindrà efectes de sol·licitud de l’ajut i les dades facilitades pels interessats tindran valor de declaració responsable.

Generalitat de Catalunya

Els nostres socis

Escola Memory
Serralleria L'Eixample
JNF My Store
Caber Store
Perruqueria La Saura des del 1958
ARA
Llibreria Horitzons
Carregant...
x
X