Coreixample

Coreixample
Notícies

Barcelona Oberta presenta l'Informe sobre Compres Turístiques a la ciutat de Barcelona

19 d'abril de 2017

Barcelona Oberta presenta un informe sobre l’impacte de les compres turístiques a la ciutat

El passat mes de març i dins el marc de la Setmana del Comerç organitzada per la Generalitat de Catalunya, Barcelona Oberta va presentar un estudi sobre l’Impacte socioeconòmic de les compres turístiques a la ciutat de Barcelona en col·laboració amb la Generalitat, la Cambra de Comerç de Barcelona, el Gremi d’Hotels de Barcelona, el Gremi de Restauració de Barcelona i Apartur, l’Associació d’apartaments Turístics de Barcelona.

Quin és el missatge principal?

La principal conclusió de l’estudi és que les compres turístiques són una infraestructura bàsica per el comerç de barcelona i el turisme representa un segment essencial per a mantenir el model i la qualitat del comerç urbà de la ciutat.

Presentat com un projecte de xarxa, l’informa es desenvolupa a partir de quatre àrees d’influència del turisme sobre la ciutat de Barcelona, que, combinats, revaloren el concepte de ciutat i de turisme. Aquests quatre principis són: la competitivitat del comerç urbà, el desenvolupament urbà, ocupació i formació, posicionament internacional de Barcelona, com es mostra en aquesta imatge:

Quina mostra han emprat?

L’estudi està basat en un total de 1250 enquestes a establiments de comerç i restauració de Barcelona; d¡’aquestes, 800 s’han fet presencials als establiments de Barcelona; 400 enquestes telefòniques a establiments de Barcelona; 50 enuqestes via web a comerços de les zones d’influència turística. A més, s’han realitzat 17 entrevistes en profunditat amb els principals actors relacionats amb el comerç de Barcelona (Barcelona Turisme, Shopping Line, Direcció de comerç de l’Ajuntament de Barcelona, Associacions de Comerciants, CCOO, UGT, operadors de creuers...).

Coreixample, on es troba?

Les conclusions del treball de camp han portat a la definició de 4 zones d’intensitat de compres turístiques en base a les 1250 enquestes i a la cmbinació de dades de facturació turística dels comerços, densitat de comerços i oferta existent, proporció de comerços respecte a restauració i valoració qualitativa de les zones:

Com veieu, Coreixample es trobaria dins la zona 2, és a dir d’impacte de compres turístiques alt, entre un 25%-50% de facturació basada en el turisme en la qual:

 • Un 28% de les ventes procedeix del turisme
 • En una escala de l’1 al 10, la importància del turisme per al negoci és del 5’8
 • El gradient de facturació de la nostra zona és de 138€ per m2 l’any.
 • El nombre de treballadors és de 4,4 per 100 m2 en la nostra zona
 • Sense el turisme el 17% de comerços de la zona, probablement, hauria de tancar

Sabent això, quines oportunitats presenta Barcelona?

En general, a la ciutat, es conclou que el 19% de les compres totals a la ciutat provenen del turisme, uns 2.200 M€. L’informe desglossa el perfil de turista que més consumeix i on consumeixen, parla de les externalitats positives per Barcelona relacionades amb el turisme i de les oportunitats per a la ciutat, entre les quals destaquen:

 • L’oportunitat d’atraure el turisme de compres, que defineix com un turisme de més qualitat, interessat en l’oferta comercial i gastronòmica de la ciutat i que genera un major impacte positiu per a la ciutat i els establiments
 • L’oportunitat de construir relació entre el turisme de compres i el turisme deciutat
 • El turisme de compres és el segment amb major previsió de creixement. La Organització Mundial del Turisme preveu que el turisme internacional creixi un +60% l’any 2030 i que, entre els turistes, les compres seran un motiu principal de desplaçament
 • L’oportunitat de defensar i potenciar la singularitat de Barcelona, l’oferta gastronòmica, el patrimoni cultural i la connectivitat internacional

Principals conclusions sobre l’efecte del turisme en el comerç urbà:

 • Un 37% del comerç urbà factura més d’un 30% al segment turístic
 • El turisme genera el 29% de l’ocupació del sector comercial
 • 1.200 comerços del centre de Barcelona haurien de tancar segur si no hi hagués vendes turístiques
 • El comerç especialitzat en segment turístic presenta una major professionalització i estabilitat laboral
 • El turisme és un dels principals motors de sostenibilitat del comerç de la ciutat i contribueix a la resiliència del comerç (ha ajudat a compensar la caiguda de les compres dels residents durant la crisi)
 • La compra turística sempre és física, mai on-line

 

Enviarem l’informe per pdf a tots els associats de Coreixample durant els propers dies.

Els nostres socis

Taps Vinoteca
Cafès Caracas
Fundació Santa Anna
Kroma Òptics
Gran Hotel Havana
Waterlemon Studio
By Alice
Carregant...
x
X