Coreixample

Coreixample
Notícies

Els mots compostos II

14 de març de 2018 - Tastets de Llengua

Recordeu els mots compostos cultes? Són aquells el primer element dels quals té una forma prefixada acabada en -o i de vegades en -i: hispano-, afro-, psico-, socio-, fisico-, labio-, denti-, pisci-, i que s'escriuen sempre sense guionet: hispanoamericà, afroasiàtic, psicopedagog, sociocultural, fisicoquímic, labiodental, dentinasal, piscicultura...

Però, si el segon component comença amb s- o r-, aquestes consonants es doblen encara que representin un so de essa sorda o erra vibrant, respectivament, entre vocals?

La resposta és que no: economicosocial, higienicosanitari, grecoromà, ludicorecreatiu.

Pel que fa a l'accentuació, només conserven l'accent del segon element, és a dir, l'accent recau a l'última síl·laba tònica de la paraula. És per això que si el primer element normalment s'escriuria amb accent, en el compost el perd:

politicosocial i no políticosocial; teoricopràctic i no teòricopràctic...

Finalment, quant a la pronúncia, la o amb què acaba el primer element en general es neutralitza: aerodinàmic, pronunciat amb u perquè està en posició àtona.

I en el proper tastet... més coses sobre llengua catalana!

 

Amb la col·laboració de
CNL de Barcelona-Delegació de l'Eixample
C. Calàbria, 66, 2n (08015-Barcelona)
Tel. 934 512 445
http://www.cpnl.cat/

Els nostres socis

Gegants i Geganters de La Pedrera
Argento's
Nou Odet Barcelona
Yolanda López Centre d'Estètica Avançada
Audenis
ITES
Roots & Rolls
Carregant...
x
X