Coreixample

Coreixample
Notícies

Nova llei de comerç, serveis i fires

14 de setembre de 2017

El Parlament de Catalunya va aprovar el passat 1 d’agost, la Llei de Comerç, Serveis i Fires, una llei que té per objectiu reforçar i alhora actualitzar la normativa de comerç davant les noves necessitats i reptes del sector.

A grans trets, aquesta llei unifica i aclareix criteris normatius, dota de més seguretat jurídica als operadors comercials, simplifica la regulació i fomenta la professionalització de l’activitat comercial.

La llei ha reunit en un sol text tres dels quatre blocs normatius que conformen la legislació vigent en matèria de comerç i, que, fins ara, es trobaven dispersos en diferents lleis: la regulació general del comerç interior, els horaris comercials, i les activitats firals.

 

Els aspectes més importants de la nova llei:

 

1.- HORARIS COMERCIALS:

La llei estableix com a norma general l’obertura de 75 hores setmanals, de dilluns a dissabte (l’anterior llei catalana preveia 72 hores/setmana). Té en compte la conciliació familiar i s’estableix les 22:00h com a hora màxima de tancament durant els mesos d’estiu -de juny a setembre- i les 21:00h per la resta de l’any- d’octubre a maig-. 
Es manté el número de dies festius d’obertura autoritzada en un total de 10: 8 a criteri de la Generalitat, prèvia consulta del Consell Assessor de Comerç, i 2 a criteri dels ajuntaments, que a més poden canviar fins a 2 dels 8 establerts a criteri de la Generalitat.

 

2.- REBAIXES: 

Es deixa en mans del comerciant el moment en que vol dur a terme la venda en rebaixes.
La llei, però, continua recomanant realitzar les campanyes en les temporades habituals (hivern i estiu), com es ve realitzant tradicionalment a Catalunya, i marca que, anualment, abans del 30 de setembre, el Consell Assessor de la Generalitat en matèria de comerç serà el responsable de recomanar les dates d’inici i de finalització de les temporades de l’any següent, atenent a les demandes del mateix sector. 
La llei continua regulant les condicions en què s’han fer les rebaixes (els productes rebaixats han de ser estocs propis, han d’haver estat posats a la venda amb anterioritat al mateix establiment, no poden ser productes defectuosos o deteriorats (saldos), i tampoc poden haver estat fabricats expressament per vendre en rebaixes).

 

 

3.- Els BID’s (APEU’s):

Recolzament i impuls al Pla de Foment de la Competitivitat del Comerç Urbà per contribuir a l’eficiència i millora de l’activitat comercial. 
Aquest pla té per objecte posar a l’abast dels sector les eines que permetin als empresaris més capacitat d’adaptació a l’entorn econòmic i potenciar la capacitat de creixement i d’internacionalització. 
Es posa de relleu la possibilitat de crear entitats de col·laboració público-privada per al desenvolupament de plans estratègics dissenyats per a períodes determinats en àrees urbanes prèviament delimitades, fomentant la implantació i el desenvolupament d’àrees de promoció econòmica urbana. 
La normativa recull que en el termini de 18 mesos el Govern ha d’aprovar un marc regulador d’aquestes àrees per fer-ne possible la implantació.

Podeu trobar més informació sobre els BID’s (APEU’s) en el nostre article Què es un BID?

 

4.- VENDA ONLINE:

La llei contempla la constitució d’un òrgan d’estudi i de seguiment integrat per representants de la Generalitat, ajuntaments i entitats representatives del sector i cambres de comerç per estudiar els efectes de la venda de productes i prestació de serveis per Internet o a distància en el territori.
En relació a la venda o oferiment de productes a domicili: per primera vegada s’introdueix la prohibició d’oferir i vendre productes o serveis mitjançant visites a domicili, trucades o missatges de telèfon si no han estat prèviament sol·licitats o acceptats pels seus titulars o residents. 
En aquest sentit, la llei contempla la creació de fitxers comuns d’exclusió, on es poden inscriure les persones que no volen rebre ofertes de productes i serveis tant de forma presencial com per telèfon.

 

5.- “MUNICIPI TURÍSTIC”:

A més del supòsit general per afluència estacional de visitants, són 5 supòsits específics als que es pot acollir un municipi per ser declarat turístic a efectes d’horaris comercials:

·         que el municipi disposi d’un bé declarat Patrimoni de la Humanitat o immoble d’interès 
cultural integrat en el patrimoni històric-artístic que generi una afluència anual acreditada 
de visitants

·         que aculli algun gran esdeveniment esportiu o cultural d’àmbit nacional o internacional

·         que disposi d’una àrea comercial que generi una afluència acreditada de visitants de fora 
de Catalunya

·         que el municipi tingui més de 100.000 habitant

·         que registri més de 600.000 pernoctacions; o d’una zona portuària en la que operin 
creuers turístics amb mínim 400 mil viatgers a l’any acreditats. 
D’altra banda, passa de 8 a 4 anys la revisió de la declaració de municipi turístic.

Aquesta informació ha estat extreta de l’article publicat per la Fundació Barcelona Comerç a www.eixosbcn.cat, si voleu ampliar la informació podeu consultar el seu article aquí.

Per a ampliar la información podeu consultar el web de www.gencat.cat a l’apartat on es desenvolupen tots els informes sobre la llei, clicant aquí.

 

 

Els nostres socis

Filatelia L. Monge
Tintorería La Concepción
Moto Fusion
TATANET
Salva
Finques Rodés
Espai Nu
Carregant...
x
X