Coreixample

Coreixample
Notícies

Primer pas en la regulació dels vehicles de mobilitat personal

21 de febrer de 2017

S'ha aprovat una classificació i regulació pionera sobre aquest tipus de vehicles amb l'objectiu de disposar d'una regulació que resolgui els problemes de convivència a l'espai públic i fomenti alhora una mobilitat sostenible i segura.

Des de La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat de L'Ajuntament de Barcelona es va aprovar el passat 15 de febrer la modificació de L'Ordenança de Circulació de vianants i Vehicles en els apartats que feien referència als Vehicles de Mobilitat Personal (des d'ara VMP) i els cicles de més de dues rodes. 

La innovació i la tecnologia actuals han fet que hagin proliferat nous mitjans de transports a part dels tradicionals: vehicles que faciliten un altre tipus de mobilitat i que han de conviure amb els mitjans que fins ara éren presents. Vianants i ciclistes comprateixen el seu espai amb vehicles amb característiques diferents i els usuaris d'aquests nous mitjans tenen un buit normatiu referent a la regulació de les seves condicions de circulació.

Des de l'Ajuntament s'ha modificat la ordenança precisament per això: per a resoldre els problemes de convivència a l'espai públic i fomentar una mobilitat sostenible i segura a Barcelona.

Com es classificaran els vehicles?

Aquí teniu una taula que descriu la metodologia de classificació dels VMP i les seves característiques: 

En què consisteix la normativa?

  • Per poder desplaçar-se els vehicles hauran de complir els requisits tècnics de certificació establerts i, en cas de que així estigui establert per la normativa aplicable, estar homologats.
  • Els conductors d'aquests vehicles hauran de circular amb la diligència i precaució necessàries per evitar danys propis o aliens, evitant posar en perill als usuaris de la via i respectant la preferència de pas dels vianants.
  • Caldrà adequar la velocitat al pas dels vianants i de no fer cap maniobra que afecti negativament la seva seguretat.
  • Prohibeix la circulació amb taxes d'alcohol superiors a les establertes o amb presència de drogues a l'organisme.
  • En els espais reservats als vianants s'haurà de suspendre la circulació dels VMP en moments de molta intensitat o aglomeració de persones quan no sigui possible mantenir un metre de distància respecte els vianants o quan no es pugui circular en línia recta durant cinc metres de manera continuada.

Àmbits de circulació: 

Tipus A: podran circular per carril bici segregat i no segregat, per carrers de plataforma única i per parcs públics

Tipus B: podran circular pels mateixos itineraris que els de tipus A i per calçades de carrers 30 (de sentit únic)

Tipus C0: podran circular en condicions equivalents a les bicis.

Tipus C1: podran circular pels carrils bici (si l'amplada ho permet), carerrs de plataforma única, calçada de carrers 30 i calçades que no corresponguin a la xarxa bàsica de la ciutat

Tipus C2: podran circular pels mateixos espais que els C1 més parcs públics i voreres de més de 4,75 metres quan necessitin accedir als locals i les botigues per a càrrega i descàrrega. 

La velocitat màxima serà d'entre 10 i 20 km/h en les plataformes úniques; de 10 km/h en parcs públics; de 10 km/h en carrils bici no segregats; de 30 km/h en carrils bici segregats; de 30 km/h en calçades de velocitat 30; i de 45 km/h en calçades que no corresponguin a la xarxa bàsica de la ciutat. 

En el proper article parlarem sobre identificació i registre, estacionament, grups i rutes i altres temes que tenen a veure amb la normativa. 

Imatge treta de: www.tripadvisor.com

Els nostres socis

Col·legi MDP Bailén (Mare del Diví Pastor)
Centre Lopez Vicuña
Perruqueria La Saura des del 1958
SIDRERIA EL FURACU
Petit Gaudí Eixample
Societat Catalana d'Egiptologia
Carregant...
x
X