Coreixample

Coreixample
Notícies

Sorea ofereix ajuda a petites i mitjanes empreses i treballadors autònoms

3 d'abril de 2020

L'ajuda implica la congelació del pagament de les factures de subministrament d'aigua emeses durant la vigència de l'estat d'alarma, iniciat el 14 de març, en ser decretat a conseqüència de la crisi sanitària derivada del COVID-19 i, el seu posterior finançament sense interessos una vegada que aquest finalitzi, i fins a un període màxim de 6 mesos.

L'ajuda de SOREA està dirigida a:

  • Petites i mitjanes empreses, és a dir, que ocupin a menys de 50 persones i el volum de negoci anual de les quals no superi els 8M€.
  • Treballadors autònoms.

Amb la confirmació de la concessió de l'ajuda per part de SOREA, quedarà garantit el servei d'aigua.

Requisits d'obtenció de l'ajuda

Els destinataris de l'ajuda han de reunir els següents requisits:

  • Han d'acreditar que pertanyen a un dels següents col·lectius: petites i mitjanes empreses i/o treballadors autònoms.
  • El perceptor ha de ser el titular del contracte de subministrament d'aigua potable d'ús comercial/industrial (a excepció dels treballadors autònoms) pel qual se sol·licita l'ajuda. El contracte amb SOREA ha d'estar en vigor i ha de disposar d'un comptador individual.

A partir de la sol·licitud, que haurà de realitzar-se utilitzant el formulari especialment habilitat, SOREA comprovarà el compliment dels requisits per a procedir a l'atorgament de l'ajuda..

L'ajuda s'aplicarà mentre continuï vigent l'estat d'alarma i es mantindrà el seu posterior finançament, sempre que no es doni cap de les següents circumstàncies:

  • Hi hagi un canvi de titularitat.
  • Hi hagi un canvi d'ús del contracte i deixi de ser d'ús comercial/industrial.

Canals per a la concessió de l'ajuda

  • Podran presentar les sol·licituds a través de tots els canals de contacte de l'empresa que poden consultar en la nostra web www.sorea.cat.
  • També disposaran d'atenció telefònica personalitzada en el telèfon 93 247 9870.

SOREA durant la vigència de l'atorgament de l'ajuda, si així ho considera necessari, es reservarà el dret a sol·licitar informació addicional per a verificar el contingut de les declaracions responsables relatives a les PIMES. Una vegada rebuda la petició i documentació que acrediti la pertinença, únicament es considerarà atorgada l'ajuda si SOREA en aquest sentit el notifica expressament a l'adreça de correu electrònic que s'hagi facilitat.

Sorea

Els nostres socis

Cobertis
JNF My Store
Mutua de Previsió Advocats de C.
Puravida Quiropractica
Tintorería La Concepción
Orfinca
Nicolas Barcelona
Carregant...
x
X