Coreixample

Coreixample
Notícies

Subvencions de l’Ajuntament de Barcelona per a la Transformació Digital del Comerç per al 2018

27 d'abril de 2018

L'Ajuntament de Barcelona ha tret un línia de subvencions per aconseguir la digitalització dels seus establiments. Els objectius són:

- Facilitar la transformació digital del comerç i les associacions de comerciants territorials.

- Millorar el nivell de maduresa tant dels comerços com de les associacions.

- Crear avantatges competitius per al comerç gràcies a l'activitat del comerç i les associacions a Internet.

- Donar resposta a les noves necessitats del consumidor digital a la ciutat de Barcelona. 


Les modalitats a les quals us podeu acollir són les següents:

1. Obtenció de presència bàsica o àmplia a Internet:

El comerç desenvolupa la seva presència a Internet creant o actualitzant una web adaptada per dispositius mòbils, almenys en català, amb secció de notícies, on s'informa els consumidors de la seva ubicació i les dades de contacte, productes i serveis oferts, novetats, notícies i/o implementa analítica web i/o crea o actualitza perfils a xarxes socials i/o implementa el seu perfil de Google Maps/Google My Business, publicant continguts específics a Internet i/o adaptant la seva web als requeriments de LOPD.

Les accions subvencionables són:

- Obtenció de presència a Internet

1.1. Registre de domini, contractació de hosting i/o servei de correu electrònic.
1.2. Implementació o actualització de la plana web del negoci.
1.3. Creació o actualització de perfils a xarxes socials (Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin, Youtube, Google Maps / Google My Business).
1.4. Instal·lació, configuració d'analítica web (Google Analytics, etc.).
1.5. Disseny imatge corporativa digital (logotip, llibre d'estil, etc.).
1.6. Creació de continguts específics per Internet (fotografies, vídeos, butlletins de notícies, notícies, reportatges, notes de premsa, capçaleres de xarxes socials, bàners, creativitats, etc.).
1.7. Adaptació de la web a requeriments de la LOPD.

2. Desenvolupament d'una presència activa a Internet.

El comerç utilitza internet com a canal de comunicació amb els seus clients, realitzant una gestió activa dels diferents canals de comunicació digital disponibles (web, xarxes socials, e-mail, etc.) i/o posa en marxa accions de màrqueting digital i/o participa en plataformes de venda en línia i/o directoris sectorials per tal de millorar la seva competitivitat i iniciar un canal de venda en línia.


Les accions subvencionables són:

- Contractació de serveis de comunicació digital.
2.1. Gestió de perfils i publicació de continguts a xarxes socials (community manager).
2.2. Creació i publicació de continguts a la web del negoci i Internet (notícies, reportatges, vídeos, fotografies, etc).
2.3. Creació i publicació de newsletters (butlletins de notícies).

- Contractació de serveis de màrqueting digital.
2.4. Posicionament web (SEO).
2.5. Publicitat a internet (SEM, PPC, Display, email Màrqueting).
2.6. Publicitat a xarxes socials.

- Participació en plataformes de venda en línia, directoris especialistes, plataformes de senyalització digital (digital signage) o similars.
2.7. Registre en plataformes de venda en línia o directoris (quotes de registre i subscripció).
2.8. Creació i gestió de catàlegs en línia.
2.9. Contractació de serveis de senyalització digital multimèdia incloent pantalles de display o altres similars, tant per senyalització a interiors com a exteriors.

Documentació que cal presentar.

a) Documentació bàsica:

Doc. 1 Instància de sol·licitud de subvenció. Conté una declaració responsable, la qual substitueix la presentació de documentació administrativa en el moment de la sol·licitud.

Doc. 2 Formulari descriptiu del projecte on es defineixen les accions que es duran a terme.

Doc. 3 Qüestionari de presència a Internet. Realitzar el qüestionari de presència a Internet habilitat a la pàgina web de subvencions de l'Ajuntament de Barcelona: http://ajuntament.barcelona.cat/ca/informacio-administrativa/subvencions.

Per a la realització del qüestionari de presència a internet i assessorament derivat d'aquest es podran dirigir al servei d'atenció presencial de l'Oficina d'Atenció a les Empreses (OAE).

Edifici Mediàtic. C. Roc Boronat, 117, 08018 Barcelona. Tel. 933209600.

Link: https://empreses.barcelonactiva.cat/


Doc. 4  Autodiagnòstic TIC per a empreses del comerç i serveis del Consorci de Comerç, Artesania i moda de Catalunya (http://autodiagnosi.ccam.cat/).

Les sol·licituds per concórrer a les subvencions regulades en aquestes bases s'han de formular mitjançant els documents normalitzats, que es podran descarregar de la pàgina web 

http://ajuntament.barcelona.cat/ca/informacio-administrativa/subvencions


La quantia de la subvenció

La quantia de la subvenció atorgada no excedirà del 50% del cost del projecte especificat en la sol·licitud (doc. 1) tenint en compte aquests topalls següents:

Imports màxims a atorgar per modalitats i activitats:


Modalitat 1. Obtenció de presència bàsica o àmplia a Internet:

- Import màxim pel conjunt de les accions 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7: 1.000.-€

Modalitat 2. Desenvolupament d'una presència activa a internet:

- Import màxim pel conjunt de les accions 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6: 2.000.-€
- Import màxim en total per les accions 2.7, 2.8 i 2.9: 500.-€

Les accions 3.1 i 3.2 són excloents entre si.

Els nostres socis

Prat Educaciò
MRW
Casa del Llibre
Eurofincas
CODELEARN EIXAMPLE
La Merienda
Nicolas Barcelona
Carregant...
x
X