Coreixample

Coreixample
Notícies

Subvencions per fomentar l'ocupació de qualitat

5 de febrer de 2018

SUBVENCIONS PER FOMENTAR L'OCUPACIÓ DE QUALITAT 

L’Ajuntament de Barcelona, a través de Barcelona Activa, posa en marxa aquest programa d’ajuts a la contractació per alleugerir les despeses que afronta la teva empresa a l’hora de realitzar noves contractacions i per fomentar l’ocupació de qualitat a la ciutat. 

El Programa ofereix ajuts de fins a 12.000 euros per contracte, un import que varia en funció del perfil de la persona contractada, empadronada a Barcelona, i la seva jornada laboral:

1.      Persones majors de 40 anys en situació d’atur de llarga durada.

2.      Persones participants en programes i/o itineraris d’inserció laboral de Barcelona Activa.

 % Jornada

Subvenció

 Mitja jornada (50%-74%)                                          

5.000 € 

 Mitja jornada (75%-99%)

7.500 € 

 Jornada Completa (100%)

10.000 € 

 

3.      Persones en risc d’exclusió social.

4.      Persones amb residència en algun dels territoris d’actuació preferent a la ciutat i amb participació acreditada en accions de formació i/o orientació laboral.

 

 % Jornada

Subvenció

 Mitja jornada (50%-74%)

6.000 € 

 Mitja jornada (75%-99%)

9.000 € 

 Jornada Completa (100%)

12.000 € 

LA TEVA EMPRESA POT DEMANAR LA SUBVENCIÓ SI... 

  • Té com a mínim un centre de treball a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, on presta els seus serveis la persona contractada.
  • Desenvolupa la seva activitat des de fa més de sis mesos.
  • Està al corrent de pagament de les seves obligacions amb l’Agència Tributària, la Seguretat Social i la Hisenda Municipal.
  • Subscriu i formalitza un contracte laboral:
    • o d’un mínim de 12 mesos (o indefinit) en el cas que l’empresa tingui un nombre no superior a 250 treballadors/es (PIMES).
    • o indefinit en el cas que compti amb una plantilla de més de 250 treballadors/es.

Cal tenir en compte que el màxim de contractacions a subvencionar en una mateixa organització és de 10 i que el nombre de persones treballadores amb subvenció no podrà superar la plantilla que tenies prèviament. A més, en cap cas el salari serà inferior a 1.088,56 € bruts mensuals (13.062,72 € en còmput anual) per a jornades a temps complet, o la part proporcional en el cas de jornades parcials.

Consulteu les bases legals per conèixer tots els requisits.

COM POTS DEMANAR LA SUBVENCIÓ? 

Només cal omplir les dades i annexar la documentació necessària (en format pdf). Aleshores, es generarà una sol·licitud que caldrà acabar de completar, imprimir el pdf (2 còpies) i signar. Després la podràs annexar i registrar online al portal de Tràmits-Registre de l’Ajuntament de Barcelona. També pots apropar-te i lliurar una còpia a

l'Oficina d’Atenció a les Empreses (OAE) 
Edifici MediaTIC 
Roc Boronat, 117. CP: 08018 · Barcelona 
Tel. 933 209 600

o a qualsevol de les Oficines d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Barcelona, demanant cita prèvia, en el termini màxim de tres mesos des de la data d'inici del contracte.

El termini per presentar les sol·licituds finalitza el 31 de desembre de 2018.

FAQ’S “Bona feina, Barcelona” 

1.      Si sóc autònom, tinc dret als ajuts a la contractació?

Sí. Poden accedir a la subvenció totes les empreses que hagin desenvolupant la seva activitat des de 6 mesos abans de la contractació que s’acull a la subvenció, i que registrin contracte vinculat a algun centre de treball a l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

2.      És compatible aquesta subvenció amb altres ajuts?

Sí, les subvencions són compatibles amb qualsevol altre ajut però no amb altres subvencions que subvencionin el mateix contracte. La suma total de subvencions i bonificacions no podrà superar el cost de la contractació.

3.      Quina és la durada mínima del contracte que pot donar dret a la subvenció?

Les PIME poden registrar contractes a partir de 12 mesos, tant de jornada completa com parcial. Les empreses amb plantilla superior a 250 persones treballadores hauran de presentar contractacions indefinides. Si la jornada és parcial, no podrà ser inferior al 50% de la jornada de treball habitual. La quantia de la subvenció variarà segons la jornada amb aquests percentatges (50%, 75%, 100%).

 

Salutacions,

Més Informació

Els nostres socis

Cotilleria Mercè
Bare Nostrum
Maison Puyvalin
La Vinícola
Antiga Casa Reus
ADE- Clínica Bruc
Palau del Descans
Carregant...
x
X