Coreixample

Coreixample
Notícies

Què és un BID?

20 de juny de 2017

Els BID són un model de gestió implantat inicialment a Nord-Amèrica per dotar als centres urbans d'una organització público-privada que completi i millori els serveis col·lectius (neteja, seguretat, promoció, atenció social...) finançada per uns recàrrecs obligatoris sobre l'impost municipal que grava la propietat. La sigla arriba del nom anglès Business Improvement District. El seu objectiu és potenciar el comerç local situat dins de les trames urbanes en les quals intervenen tant els comerciants implicats com alguna o varies administracions públiques.

Per què es creu que seran útils els BID a Barcelona?

Els BID, com a combinació de finançament públic i privat garantitzen la recaptació de fons suficients com per dinamitzar i impulsar ulteriorment una zona amb el control absolut tant del sector públic com de les diferents entitats privades i particulars que s’hi vulguin implicar. Això suposa, en els llocs del món on s’està aplicant, no només el fet de poder gaudir d’un pressupost més alt, sinó del fet de tenir un control més elevat sobre aquest pressupost.

Com és el procés?

Normalment el BID s’inicia des d’una iniciativa pública (com el que està passant a Barcelona) amb el suport del sector privat. Un cop es va decidir tirar endavant el projecte, es van començar una sèrie de reunions, primer informatives, després de definició dels plans d’actuació que van culminar amb la decisió, fa dues setmanes, de la posada en marxa d’una prova pilot a dos eixos comercials de la ciutat amb característiques molt diferents per veure l’impacte en els dos casos: Sant Andreu, un eix comercial local i de barri de tota la vida, amb consumidors i clients residents a la zona; i El Born, un eix comercial més turístic amb una oferta basada en restauració i productes de disseny i alta gamma situat en una de les zones més cèntriques de la ciutat.

Com s’estructura un BID generalment?

Abans de tot, val a dir que aquesta estructura a Barcelona, encara no està decidida ni implantada, encara no se sap quin serà l’òrgan gestor, ni quines seran les competències, però inspirant-se en el model americà i en els últims BID implantats (a Anglaterra i Gal·les), estarà format per comerciants, residents de l’àrea del BID; un o més responsables de la Policia local; un o més responsables de l’Ajuntament local; centres de formació (universitats, ecoles...); centres religiosos (esglésies, associacions religioses...).

I si els BIDs són això, què són els APEUs?

Els APEUs responen a les sigles d’Àrees de Promoció de l’Economia Urbana i pretenen ser l’adaptació del model BID a la nostra realitat. Els seus trets fonamentals i resumits són:

1. La seva creació ha de sorgir de la convicció i compromís d’una part significativa dels agents econòmics de l’àrea. Si hi ha, per exemple, entre un 30-35% d’agents que s’oposin, l’APEU no es pot dur a terme.

2. L’APEU és una estructura privada, ha d’estar professionalitzada i tenir un pla d’acció i un pressupost perfectament detallats

3. L’estructura de l’APEU és democràtica; la seva afiliació serà voluntària; poden ser-ne membres persones físiques i jurídiques; tindran dreta a vot tots aquells subjectes que hagin de satisfer l’obligació de pagaments; tindran veu sense vot tots els que es vegin afectats per l’actuació de l’APEU; l’Ajuntament tindrà veu però no vot; el pla d’acció ha d’estar aprovat per la majoria dels membres

4. La creació de l’APEU ha de ser autoritzada per l’ajuntament

5. La col·laboració entre l’APEU i l’Ajuntament s’ha de formalitzar en un conveni al qual l’APEU es comprometi a complir amb els seus compromisos. En cas d’incompliment l’Ajuntament pot rescindir el conveni. L’Ajuntament també s’haurà de comprometre en certs aspectes (neteja, millora senyalètica, obres públiques...)

6. Es crearà una obligació de tots els beneficiats per l’actuació de l’APEU de contribuir econòmicament al seu finançament. Aquest finançament:

- Es crea mitjançant Ordenança municipal

- Es calcula a partir del valor cadastral dels béns immobles i del pressupost global de l’APEU

- Es recapta amb l’IBI i ha de figurar de forma separada al rebut

- L’Ajuntament lliurarà les quantitatsrecaptades i l’APEU, i podrà supervisar els seus comptes. 

Els nostres socis

Maison Puyvalin
Litosphera
Clinica Dental Claris
Pronokal Group
Farmacia Miserachs
Llibreria Horitzons
La Informal Hamburguesas
Carregant...
x
X